Goede Doelen Week voor 16 goede doelen

In de kern Nederweert wordt dit jaar voor de achtste maal een Goede Doelen Week gehouden. Daarmee wordt een aantal goede doelen in één keer bij de inwoners van Nederweert onder de aandacht gebracht. De collectanten van de Stichting Nederweert Collecteert komen van 1 t/m 5 april bij je langs.

Persoonlijke motivatie
Alle bestuursleden, coördinatoren en wijkhoofden zijn persoonlijk bij een goed doel betrokken. Door een gebeurtenis in de privésfeer, doordat de behoefte tot maatschappelijke betrokkenheid ontstond, of doordat er een zinvolle daginvulling werd gezocht. Maar, eigenlijk is het niet belangrijk waarom iemand ‘loopt’. Belangrijker is dát er mensen zijn die het doen. Daar draait het bij de bundeling om. Voorheen liep een collectant voor de Hartstichting, of voor de KWF Kankerbestrijding. Nu loopt diezelfde collectant voor een aantal doelen. De stichting heeft bijna 100 collectanten bereid gevonden het volledige gebied Nederweert, met ruim 4.000 adressen te bezoeken. Dit betekent minder bezoekadressen voor de individuele collectant, en een grotere dekking van het gebied.

Landelijk én lokaal goed doel
Ieder adres in Nederweert krijgt een brief van de Stichting Nederweert Collecteert, met daarin een toelichting op de actie en een lijst van goede doelen waaraan gedoneerd kan worden. Het bestuur heeft op de lijst een aantal landelijke goede doelen genoemd, maar ook de EHBO-Nederweert. Het bestuur is namelijk van mening dat deze vereniging een plek op de lijst verdient, omdat de EHBO betrokken is bij alle (grote) evenementen in de gemeente.

Hoe bijdragen?
Iedereen die een bijdrage wil doen, kan op de lijst het doel van zijn keuze aangeven en het geld in de envelop doen. Tot en met 5 april worden de collecte-enveloppen huis aan huis opgehaald. Iedere collectant kan zich legitimeren en draagt het logo van de stichting. De collectebussen worden ingezameld bij de Rabobank in de Brugstraat. Daar wordt de inhoud geteld en verdeeld. Was je niet thuis, dan kun je de envelop tot en met 12 april bij de Rabobank in de Brugstraat of tot en met 5 april bij het Hof van Schoor en De Gunnerij inleveren.

Stichting door belastingdienst ‘goedgekeurd’
De belastingdienst heeft de ANBI-status toegekend aan de Stichting Nederweert Collecteert. Daarmee heeft de stichting een unieke positie ten opzichte van andere organisaties die collecten bundelen en deze status nog niet hebben. De ANBI-toekenning toont aan dat de stichting aan de criteria voldoet om te mogen inzamelen voor het goede doel.

Daardoor is het mogelijk jouw bankgift in aanmerking te laten komen voor giftenaftrek. Je kunt daarvoor een overeenkomst met automatische incasso aangaan. Het totaal van de giften moet dan wel voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Vraag naar de concept-overeenkomst van Stichting Nederweert Collecteert.

Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert, onder vermelding van het goede doel of de doelen. De uiteindelijke opbrengst wordt in dit blad en op de Facebookpagina van Stichting Nederweert Collecteert bekend gemaakt.

Met dank aan…
De stichting wordt gesteund door Rabobank Weerterland-Cranendonck en Drukkerij Buijs. Het bestuur dankt ook het Weekblad en Nederweert24.nl voor de plaatsing van de diverse publicaties, Guulke voor de broodjes, De Gunnerij en Hof van Schoor voor plaatsing van een collectebus, Scouting Nederweert voor het invouwen van de brieven en het belangeloos vergaderen in De Boelenbeem en alle collectanten en coördinatoren voor hun belangeloze inzet.

Door de actie van Stichting Nederweert Collecteert staat er nog maar één collectant bij je aan de deur en kun je in één enkele handeling jouw bijdrage doen aan één of meerdere goede doelen.

Informatie
Henny Kroezen 0495-632155 of www.facebook.com/nederweertcollecteert

Tekst: F. Bruekers / Sparkle Tekst & Communicatie

Bron: Nederweert24