Stichting Nederweert zoekt vrijwilligers

Stichting Nederweert zoek vrijwilligers voor de collecteweek. Help met jouw tijd en open deuren. Onze Goede Doelen kunnen niet zonder de vrijwilliger maar ook niet zonder u. De opbrengsten worden gebruikt voor 15 verschillende maatschappelijke doelen.

Hoe meer mensen helpen met de collecte van Stichting Nederweert Collecteert, hoe beter. Daarom zoeken we zij tijdens hun wervingsweek nieuwe vrijwilligers voor de collecteweek van 1 tot en met 5 april 2019. Je vindt de stichting aanstaande zaterdag nabij het Lambertushof.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via Henny Kroezen 0495-632155 en via Facebook.

Bron: Nederweert24