deze pagina

In de gemeente Nederweert wordt dit jaar voor de tiende maal een Goede Doelen Week gehouden. Daarmee wordt een aantal landelijke goede doelen in één keer bij de inwoners van gemeente Nederweert onder de aandacht gebracht. 

De inzamelactie wordt per kern georganiseerd op:

Nederweert                      Zondag 2 t/m zondag 10 oktober

Leveroy                               Zondag 2 t/m zondag 10 oktober

Nederweert-Eind            Maandag 4 t/m zondag 10 oktober

Ospel en Ospeldijk         Maandag 4 en dinsdag 5 oktober

Budschop                           Dinsdag 5 en woensdag 6 oktober

Waar normaal gesproken in april de inzamelactie wordt gehouden is door Corona de Goede Doelen Week van april verplaatst naar oktober. Op deze pagina vind u een overzicht van de goede doelen van de kern Nederweert.

Uitslag Rabo ClubSupport

De Rabobank maakte onlangs de uitslag van de Rabo ClubSupport 2020 bekend. In een persoonlijk video zagen we ons bedrag en doel in beeld komen. Het opgehaalde bedrag is € 143,72. Het volledige bedrag zullen we gebruiken voor de promotie van de werving van nieuwe vrijwilligers. Bedankt aan iedereen die gestemd heeft!
Stichting Nederweert Collecteert mocht daarbij in de uitzending komen en haar goed doel voor dit jaar toelichten.

Rabo ClubSupport liveuitzending

interview Monique

Rabo ClubSupport liveuitzending

live uitzending uitreiking

Opbrengst Goede Doelen Week

In de week van 28 september t/m 4 oktober werd de inhaal Goede Doelen Week voor Nederweert gehouden. Bijna 4500 enveloppen werden door collectanten van alle aangesloten goede doelen huis-aan-huis bezorgd voor de Goede Doelen Week van Stichting Nederweert Collecteert.
Na twee avonden tellen en verschillende controles willen we graag de opbrengst bekend maken voor Nederweert.

De totaal opgehaalde opbrengst bedraagt: € 17.304,43.

De verdeling van de opbrengst over de goede doelen is als volgt:

 • Alzheimer Nederland € 1.338,37
 • LongFonds € 1.188,53
 • Nederlandse Brandwonden Stichting € 855,21
 • EHBO Nederweert € 1.029,31
 • HandicapNL € 674,11
 • Nederlandse Hartstichting € 1.637,15
 • Hersenstichting € 1.212,75
 • Nationale Vereniging de Zonnebloem € 773,24
 • Jantje Beton t.b.v. Scouting Nederweert € 763,18
 • Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp € 721,24
 • KWF Kanker Bestrijding € 1.920,27
 • Maag Lever Darmstichting € 1.143,19
 • Nierstichting Nederland € 1.160,74
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind € 780,86
 • ReumaNederland € 1.079,52
 • Vastenactie € 1.026,76

Ondanks deze moeilijke periode willen we jullie bedanken voor jullie steun! Uit deze opbrengst zien we dat Nederweert ons een warm hart toedraagt.

In totaal hebben we een mooie opbrengst opgehaald. Chapeau aan alle collectanten, wijkhoofden, coördinatoren en alle andere vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen hadden we deze Goede Doelen Week niet kunnen organiseren. Ook dankzij de steun door de Rabobank Weerterland en Cranendonck, Drukkerij Buijs, Jan Linders Nederweert, Jumbo Heerschap, gemeente Nederweert, Bouwbedrijf Teng Wijen en Arléne Uitvaart. Het bestuur dankt ook het Weekblad Voor Nederweert, De Limburger, Nederweert24.nl en Middenlimburgactueel.nl voor de plaatsing van de diverse publicaties.

Stem op ons tijdens de Rabo Clubsupport!

Heb jij al gestemd op Stichting Nederweert Collecteert?

Stemmen is mogelijk van 5 t/m 25 oktober. Vanaf 12 jaar en ouder mag ieder lid vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs, waarbij maximaal twee stemmen op dezelfde club uitgebracht kunnen worden. Laat je stem niet verloren gaan, want wij kunnen jullie steun goed gebruiken!
Kijk op www.rabobank.nl/clubsupport > Stichting Nederweert Collecteert

Maak gebruik van onze ANBI status

Stichting Nederweert Collecteert  heeft nu voor het achtste jaar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Wij vertellen u graag wat deze status betekent en wat u daarmee kunt.

Voor het verkrijgen van een ANBI status dienen we aan verschillende eisen te voldoen, we moeten bijvoorbeeld aantonen dat onze stichting voor minimaal  90% het algemeen belang dient, geen winstoogmerk heeft,  geen van de bestuursleden een meerderheid van de zeggenschap heeft en het vermogen conform de statutaire doelstelling wordt besteed aan onze doelstellingen.

Slechts enkele organisaties voor een gezamenlijke collecte voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Wat kunt u met deze status? Met de ANBI status zijn giften aan goede doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ook laten wij als stichting zien, dat we aan bepaalde criteria voldoen voor goede doelen. De giften via een automatische incasso of giften overgemaakt op de bankrekening van Stichting Nederweert Collecteert komen daarmee voor de Belastingdienst als gift in aanmerking. Het totaal van de giften moet dan wel voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Vraag er dus naar bij uw adviseur.

Van 28 september t/m 4 oktober kunt u de enveloppen inleveren bij de Jan Linders Nederweert, Jumbo Heerschap Nederweert en gemeentehuis Nederweert. Ruim 4000 enveloppen voor één gezamenlijke collecte van 16 goede doelen worden bezorgd.  U kunt uw bijdrage ook overmaken via iDEAL of op NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert, onder vermelding van het goede doel of de doelen. Op deze pagina en brief kunt u gebruik maken van onze QR-code of  u een automatisch incasso invullen.

Door de actie van Stichting Nederweert Collecteert kan uw gift aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. U hoeft daarbij alleen een bedrag over te maken op onze bankrekening of een automatisch incasso van ons in te vullen.

Volg, like en deel ons op Facebook – Instagram.  nederweertcollecteert.nl

De aangepaste Goede Doelen Week komt eraan!

De eerder dit jaar afgelaste Goede Doelen Week van de Stichting Nederweert Collecteert wordt ingehaald van 28 september tot en met 4 oktober. De enveloppen vallen de komende dagen op ruim 4.500 adressen in de bus.

Hoewel het coronavirus nog steeds heerst, is de organisatie van mening dat de collecte dit jaar alsnog door kan gaan. Juist nú is het goed om de blik te verruimen naar het waardevolle en belangrijke werk van de zestien deelnemende goede doelen en fondsen.

Landelijk én lokaal goed doel

Ieder adres in Nederweert krijgt een brief van de Stichting Nederweert Collecteert, met daarin een toelichting op de actie en een lijst van goede doelen waaraan gedoneerd kan worden. Het bestuur heeft op de lijst een aantal landelijke goede doelen genoemd, maar ook de EHBO-Nederweert. Het bestuur is namelijk van mening dat deze vereniging een plek op de lijst verdient, omdat de EHBO betrokken is bij alle (grote) evenementen in de gemeente.

Hoe bijdragen?

Iedereen die een bijdrage wil doen, kan op de lijst zijn keuze aangeven. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden om het geld te doneren:

 1. Het geld in de envelop doen.
 2. Het geld per bank overmaken via iDeal of overmaken naar NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert.
 3. Een machtiging afgeven om het geld af te schrijven via een automatisch incasso.

Anders dan gebruikelijk komt er ditmaal geen collectant aan de deur om de envelop op te halen, maar kan deze op drie adressen in het dorp worden ingeleverd. In de daarvoor bestemde bus bij Jan Linders Nederweert, Jumbo Heerschap Nederweert of het Gemeentehuis Nederweert.

De uiteindelijke opbrengst wordt op www.nederweertcollecteert.nl, Facebook– en Instagram-pagina van Stichting Nederweert Collecteert bekend gemaakt.

Stichting door belastingdienst ‘goedgekeurd’

De belastingdienst heeft de ANBI-status toegekend aan de Stichting Nederweert Collecteert. Daarmee heeft de stichting een unieke positie ten opzichte van andere organisaties die collecten bundelen en deze status nog niet hebben.  De ANBI-toekenning toont aan dat de stichting aan de criteria voldoet om te mogen inzamelen voor het goede doel. Daardoor is het mogelijk uw bankgift in aanmerking te laten komen voor giftenaftrek. U kunt daarvoor ook een overeenkomst met automatische incasso aangaan. Het totaal van de giften moet dan wel voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Vraag naar de conceptovereenkomst van Stichting Nederweert Collecteert.

Met dank aan…

De stichting wordt gesteund door Rabobank Weerterland en Cranendonck en Drukkerij Buijs. Het bestuur dankt ook het Weekblad, Nederweert24.nl en Middenlimburgactueel.nl voor de plaatsing van de diverse publicaties, Jan Linders Nederweert en Jumbo Heerschap Nederweert voor plaatsing van de inzamelbus, Scouting Nederweert voor het invouwen van de brieven en het belangeloos vergaderen in De Boelenbeem, Teng Wijen voor het beschikbaar stellen van de bouwhekken en aanhangwagen, gemeente Nederweert voor het beschikbaar stelen van ruimten en het plaatsen van de inzamelbus en verder alle collectanten en coördinatoren voor hun belangeloze inzet.

Door de actie van Stichting Nederweert Collecteert kunt u in één enkele handeling uw bijdrage doen aan één of meerdere goede doelen.

Geen collectant aan de deur

De eerder dit jaar afgelaste Goede Doelen Week van de Stichting Nederweert Collecteert wordt ingehaald van 28 september tot en met 4 oktober. De enveloppen vallen vanaf 23 september op ruim 4.500 adressen in de bus.

Ditmaal komt er geen collectant aan de deur om de envelop op te halen, maar kan deze op drie adressen in het dorp worden ingeleverd. In de daarvoor bestemde bus bij Jan Linders Nederweert, Jumbo Heerschap Nederweert of het Gemeentehuis Nederweert.

Hoe bijdragen?
Iedereen die een bijdrage wil doen, kan op de lijst zijn keuze aangeven. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden om het geld te doneren:
1. Het geld in de envelop doen.
2. Het geld per bank overmaken via iDeal of overmaken naar NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert.
3. Een machtiging afgeven om het geld af te schrijven via een automatisch incasso.

Nieuwe datum uitgestelde Goede Doelen Week

De uitgestelde Goede Doelen Week, wegens het coronavirus, van Nederweert Collecteert wordt gehouden van 28 september t/m 4 oktober 2020. Zet jij hem ook in je agenda?

Waarom alsnog een Goede Doelen Week  in 2020

Alhoewel het coronavirus nog niet steeds niet is verdwenen,  denken we met een aangepast protocol de tijd rijp is om een actie op te starten. Juist in deze tijd is het belangrijk dat het werk van de goede doelen doorgaat.

Opbrengst is onmisbaar

De opbrengst van de Goede Doelen Week gaat naar 16 goede doelen die elk voor hun eigen doelgroep hun wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.

Record opbrengst Goede Doelen Week

In de week van 1 t/m 5 april was het zover, voor het 8e jaar werd in Nederweert een Goede Doelen Week gehouden. Bijna 100 collectanten van alle aangesloten goede doelen gingen de straat op voor de Goede Doelen Week van Stichting Nederweert Collecteert. Na twee avonden tellen en verschillende controles willen we graag de opbrengst bekend maken voor Nederweert.

De totaal opgehaalde opbrengst bedraagt: € 24.282,29
De verdeling van de opbrengst over de goede doelen is als volgt:

 • Alzheimer Nederland 900,68
 • LongFonds 548,48
 • Brandwonden Stichting 017,30
 • EHBO Nederweert 341,06
 • nl 795,91
 • Hartstichting 737,92
 • Hersenstichting 078,97
 • Nationaal MS Fonds 160,95
 • Jantje Beton / Scouting Nederweert 824,49
 • Fonds Kinderhulp 893,21
 • KWF Kanker Bestrijding 276,94
 • Maag Lever Darmstichting 494,00
 • Nierstichting 450,20
 • NSGK 847,22
 • ReumaNederland 562,20
 • Vastenaktie 352,76

Dit betekent een record opbrengst! Chapeau aan alle collectanten, wijkhoofden, coördinatoren en alle andere vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen hadden we deze gezamenlijke collecte niet kunnen organiseren. Ook dankzij de steun door de Rabobank Weerterland en Cranendonck, Drukkerij Buijs, Jumbo Heerschap, Sparkle Tekst & Communicatie en Guulke eten & drinken. Het bestuur dankt ook het Weekblad Voor Nederweert, De Limburger en Nederweert24.nl voor de plaatsing van de diverse publicaties.

Meer informatie?
Henny Kroezen 0495-632155, www.facebook.com/nederweertcollecteert

Goede Doelen Week voor 16 goede doelen

In de kern Nederweert wordt dit jaar voor de achtste maal een Goede Doelen Week gehouden. Daarmee wordt een aantal goede doelen in één keer bij de inwoners van Nederweert onder de aandacht gebracht. De collectanten van de Stichting Nederweert Collecteert komen van 1 t/m 5 april bij je langs.

Persoonlijke motivatie
Alle bestuursleden, coördinatoren en wijkhoofden zijn persoonlijk bij een goed doel betrokken. Door een gebeurtenis in de privésfeer, doordat de behoefte tot maatschappelijke betrokkenheid ontstond, of doordat er een zinvolle daginvulling werd gezocht. Maar, eigenlijk is het niet belangrijk waarom iemand ‘loopt’. Belangrijker is dát er mensen zijn die het doen. Daar draait het bij de bundeling om. Voorheen liep een collectant voor de Hartstichting, of voor de KWF Kankerbestrijding. Nu loopt diezelfde collectant voor een aantal doelen. De stichting heeft bijna 100 collectanten bereid gevonden het volledige gebied Nederweert, met ruim 4.000 adressen te bezoeken. Dit betekent minder bezoekadressen voor de individuele collectant, en een grotere dekking van het gebied.

Landelijk én lokaal goed doel
Ieder adres in Nederweert krijgt een brief van de Stichting Nederweert Collecteert, met daarin een toelichting op de actie en een lijst van goede doelen waaraan gedoneerd kan worden. Het bestuur heeft op de lijst een aantal landelijke goede doelen genoemd, maar ook de EHBO-Nederweert. Het bestuur is namelijk van mening dat deze vereniging een plek op de lijst verdient, omdat de EHBO betrokken is bij alle (grote) evenementen in de gemeente.

Hoe bijdragen?
Iedereen die een bijdrage wil doen, kan op de lijst het doel van zijn keuze aangeven en het geld in de envelop doen. Tot en met 5 april worden de collecte-enveloppen huis aan huis opgehaald. Iedere collectant kan zich legitimeren en draagt het logo van de stichting. De collectebussen worden ingezameld bij de Rabobank in de Brugstraat. Daar wordt de inhoud geteld en verdeeld. Was je niet thuis, dan kun je de envelop tot en met 12 april bij de Rabobank in de Brugstraat of tot en met 5 april bij het Hof van Schoor en De Gunnerij inleveren.

Stichting door belastingdienst ‘goedgekeurd’
De belastingdienst heeft de ANBI-status toegekend aan de Stichting Nederweert Collecteert. Daarmee heeft de stichting een unieke positie ten opzichte van andere organisaties die collecten bundelen en deze status nog niet hebben. De ANBI-toekenning toont aan dat de stichting aan de criteria voldoet om te mogen inzamelen voor het goede doel.

Daardoor is het mogelijk jouw bankgift in aanmerking te laten komen voor giftenaftrek. Je kunt daarvoor een overeenkomst met automatische incasso aangaan. Het totaal van de giften moet dan wel voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Vraag naar de concept-overeenkomst van Stichting Nederweert Collecteert.

Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert, onder vermelding van het goede doel of de doelen. De uiteindelijke opbrengst wordt in dit blad en op de Facebookpagina van Stichting Nederweert Collecteert bekend gemaakt.

Met dank aan…
De stichting wordt gesteund door Rabobank Weerterland-Cranendonck en Drukkerij Buijs. Het bestuur dankt ook het Weekblad en Nederweert24.nl voor de plaatsing van de diverse publicaties, Guulke voor de broodjes, De Gunnerij en Hof van Schoor voor plaatsing van een collectebus, Scouting Nederweert voor het invouwen van de brieven en het belangeloos vergaderen in De Boelenbeem en alle collectanten en coördinatoren voor hun belangeloze inzet.

Door de actie van Stichting Nederweert Collecteert staat er nog maar één collectant bij je aan de deur en kun je in één enkele handeling jouw bijdrage doen aan één of meerdere goede doelen.

Informatie
Henny Kroezen 0495-632155 of www.facebook.com/nederweertcollecteert

Tekst: F. Bruekers / Sparkle Tekst & Communicatie

Bron: Nederweert24