De Goede Doelen Week komt weer huis-aan-huis!

In de kern Nederweert wordt dit jaar voor de elfde maal een Goede Doelen Week gehouden. Daarmee wordt een aantal goede doelen in één keer bij de inwoners van Nederweert onder de aandacht gebracht. De vrijwilligers van de Stichting Nederweert Collecteert komen van 2 t/m 10 april bij u langs.

 

Weer huis-aan-huis

De afgelopen twee jaar kon het niet anders, geen vrijwilliger aan de deur. Nu de versoepelingen het weer toelaten zijn de vrijwilligers gemotiveerder dan ooit om weer huis-aan-huis bij de mensen langs te gaan. Die motivatie ontstond door een gebeurtenis in de privésfeer, door de behoefte om weer sociale contacten te maken, of doordat de behoefte tot maatschappelijke betrokkenheid ontstond. Maar, eigenlijk is het niet belangrijk waarom iemand ‘loopt’. Belangrijker is dát er mensen zijn die het doen. De stichting heeft bijna 100 vrijwilligers bereid gevonden het volledige gebied Nederweert, met ruim 4.000 adressen te bezoeken. De enige uitzondering hierop is het buitengebied. Door een tekort aan vrijwilligers is hier geen huis-aan-huis collecte. Iedereen die de stichting wilt helpen, kan zich aanmelden via hun website.

 

Landelijk én lokaal goed doel

Ieder adres in Nederweert krijgt een brief van de Stichting Nederweert Collecteert, met daarin een toelichting op de actie en een lijst van goede doelen waaraan gedoneerd kan worden. Het bestuur heeft op de lijst een aantal landelijke goede doelen genoemd, maar ook de EHBO-Nederweert. Het bestuur is namelijk van mening dat deze vereniging een plek op de lijst verdient, omdat de EHBO betrokken is bij alle (grote) evenementen in de gemeente.

Hoe bijdragen?

Iedereen die een bijdrage wil doen, kan op de lijst zijn keuze aangeven. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden om het geld te doneren:

  1. Het geld in de envelop doen.
  2. Het geld overmaken naar NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert.
  3. Een machtiging afgeven om het geld af te schrijven via een automatische incasso.
  4. Het geld online doneren.

Tot en met 10 april worden de collectezakjes weer huis-aan-huis opgehaald, behalve in het buitengebied. Iedere vrijwilliger kan zich legitimeren en draagt het logo van de stichting. De collectebussen worden ingezameld op locatie. Daar wordt de inhoud geteld en verdeeld. Was u niet thuis, dan kunt u de envelop tot en met 12 april bij de Albert Heijn Heerschap Nederweert en Jumbo Roel Heerschap Nederweert of tot en met 14 april bij het Gemeentehuis Nederweert inleveren.

De uiteindelijke opbrengst wordt via lokale media en op NederweertCollecteert.nl, Facebook– en Instagram-pagina van Stichting Nederweert Collecteert bekend gemaakt.

Stichting door belastingdienst ‘goedgekeurd’

De belastingdienst heeft de ANBI-status toegekend aan de Stichting Nederweert Collecteert. Daarmee heeft de stichting een unieke positie ten opzichte van andere organisaties die collecten bundelen en deze status nog niet hebben.  De ANBI-toekenning toont aan dat de stichting aan de criteria voldoet om te mogen inzamelen voor het goede doel. Daardoor is het mogelijk uw bankgift in aanmerking te laten komen voor giftenaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt daarvoor ook een overeenkomst met automatische incasso aangaan. Het totaal van de giften moet dan wel voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Vraag naar de conceptovereenkomst van Stichting Nederweert Collecteert.

Met dank aan…
De stichting wordt gesteund door Rabobank Weerterland en Cranendonck, Drukkerij Buijs en Bonsai Media. Het bestuur dankt ook het Weekblad, Nederweert24.nl en WeertFM voor de plaatsing van de diverse publicaties, Albert Heijn Heerschap Nederweert en Jumbo Roel Heerschap Nederweert voor plaatsing van de inzamelbus, Scouting Nederweert voor het invouwen van de brieven en het belangeloos vergaderen in De Boelenbeem, gemeente Nederweert voor het beschikbaar stellen van ruimten en het plaatsen van de inzamelbus en verder alle collectanten en coördinatoren voor hun belangeloze inzet.

Door de actie van Stichting Nederweert Collecteert kunt u in één enkele handeling uw bijdrage doen aan één of meerdere goede doelen.