Maak gebruik van onze ANBI status

Stichting Nederweert Collecteert  heeft nu voor het negende jaar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Wij vertellen u graag wat deze status betekent en wat u daarmee kunt.

Voor het verkrijgen van een ANBI status dienen we aan verschillende eisen te voldoen, we moeten bijvoorbeeld aantonen dat onze stichting voor minimaal  90% het algemeen belang dient, geen winstoogmerk heeft,  geen van de bestuursleden een meerderheid van de zeggenschap heeft en het vermogen conform de statutaire doelstelling wordt besteed aan onze doelstellingen.

Slechts enkele organisaties voor een gezamenlijke collecte voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Wat kunt u met deze status? Met de ANBI status zijn giften aan goede doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ook laten wij als stichting zien, dat we aan bepaalde criteria voldoen voor goede doelen. De giften via een automatische incasso of giften overgemaakt op de bankrekening van Stichting Nederweert Collecteert komen daarmee voor de Belastingdienst als gift in aanmerking. Het totaal van de giften moet dan wel voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Vraag er dus naar bij uw adviseur.

Van 2 t/m 10 oktober kunt u de envelop inleveren bij de Jan Linders Nederweert, Jumbo Heerschap Nederweert en gemeentehuis Nederweert. Op ruim 4500 adressen vallen de komende dagen de envelop in de brievenbus.  U kunt uw bijdrage ook overmaken via iDEAL of op NL43 RABO 0147 8033 22 t.n.v. Stichting Nederweert Collecteert, onder vermelding van het goede doel of de doelen. Op de brief kunt u gebruik maken van onze QR-code of  u een automatisch incasso invullen.

Door de actie van Stichting Nederweert Collecteert kan uw gift aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. U hoeft daarbij alleen een bedrag over te maken op onze bankrekening of een automatisch incasso van ons in te vullen.

Volg, like en deel ons op Facebook – Instagram.  nederweertcollecteert.nl